Јавне набавке

 

 STATUT ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУЗА

ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ОД 01.09.2020. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ  ” 8. СЕПТЕМБАР ”  У ДИМИТРОВГРАДУ ЗА РАДНУ 2020 / 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТAJ O РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПУ,,8.СЕПТЕМБАР,, ДИМИТРОВГРАД   ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ ЗА РАДНУ 2019 / 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

ПРИЛОГ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАД

ПРАВИЛНИК О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК О ФОТОГРАФИСАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК ПОНАШАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК О СИГУРНОСНО – ЗАШТИТНИМ МЕРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

АРХИВА