Измена план набавки за 2021.
Допуна плана набавки за 2021.
Набавка средстава за одржавање личне хигијене и хигијене просторија
Набавка услуге обезбеђења објеката и лица бр. 02/2021.
– Набавка лож уља
– Санација хидрантске мреже