Предшколска установа у Димитрвграду основана је 26.11.1966. године и првобитни назив гласио је Установа за дневни боравак деце, односно установа за дечију заштиту.

Данас, Установа носи назив ПУ“8.септембар“, а делатност је предшколско образовање и васпитање.Установа има три објеката:

1.Пчелица- улица Светосавска бр. 2
2.Лептирић- улица Бошко Буха бб
3.Колибри- село Жељуша

Управа предшколске установе налази се у објекту „Пчелица“

Просторије сва три објекта су довољно простране те одговарају својој намени. У сва три објекта има 14 радних соба, од тога 6 у објекту “Лептирић”, 5 у објекту “Пчелица” и 3 у с.Жељуши, по 54 м2 површине појединачно.

Установа у сва три објекта има по једну просторију намењену за припрему или дистрибуцију хране.

Сви објекти имају дворишта опремљена мобилијаром и игралиштима за децу.

Основни облици рада са децом су целодневни (јаслице и обданиште) и полудневни.

Радно време Установе за целодневни боравак је од 6 до 16 часова .У полудневном боравку, деца се окупљају од 8 до 12 часова. Боравак деце у вртићу је од 6 до 16 часова.

Цена:

Целодневни боравак – 3.300,00 динара

Scroll to Top