РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИСХРАНЕ

Исхрана деце у нашој установи обавља се по Правилнику о исхрани деце у предшколској установи који подразумева задовољавање нутритивних потреба детета у вредности од 75% укупних енергетских потреба у току дана.

Исхрана као један од важнијих фактора који условљавају правилан телесни и ментални развој детета, реализован је кроз поштовање принципа нормиране, стручне, организоване и вођене исхране од планирања до дистрибуције. Јеловник је пратио потребе за енергетском вредношћу и потребе за хранљивим материјама за одређени узраст и одређено време боравка у установи. Према упутствима Завода за јавно здравље Пирот, узорци (за неопходне анализе) комплетних оброка остављају се у централној кухињи.

На основу медицинске документације и потребе деце обезбеђује се здравствена подршка деци са нутритивним алергијама, односно израђује се је посебан јеловник за свако дете у складу са потребама које има.

При планирању исхране нарочито су узимани у обзир следећи фактори:

 • Узраст деце
 • Број деце одређене узрасне групе
 • Дужину боравка у установи
 • Енергетске и нутритивне потребе деце

Појединачни оброци сервирани су одређеним временским интервалимана, у складу са физиолошким потребама деце, при чему је поштован временски размак од три сата између оброка, и то:

 • Доручак од 8:00 до 8:30 часова
 • Ручак од 11:00 до 11:30 часова
 • Ужина од 14:00 до 14:30 часова

Задаци у погледу исхране су:

 • Обезбеђивање свих потребних нутритијената за време боравка у установи
 • Обезбеђивање оптималног режима исхране деце
 • Правилно сервирање оброка и обезбеђивање довољно времена за конзумирање, уз стрпљив и толерантан однос особља према деци ради утицаја на ставове деце према храни и понашања за столом
 • Планирање и праћење исхране и вођење евиденције о томе, уз поштовање Правилника о ближим условима и начину остваривања исхране деце у ПУ
 • Сарадња са Заводом за јавно здравље Пирот, администратором за НАССР

ЈЕЛОВНИЦИ

Scroll to Top