АДАПТАЦИЈА ДЕЦЕ

Транзиција из породице у вртић

Полазак у вртић за дете, углавном представља прво одвајање од родитеља на дуже време. То је сасвим нова животна ситуација на коју треба да се привикнe. Период адаптације подразумева време потребно детету да се навикне и прихвати колектив, као нову средину, без присуства родитеља. Стицање поверења у васпитно особље, навике, социјализација, рутине и ритуали које вршњачка група доноси, за дете су новина и доживљај који треба да преради и прихвати као саставни део живота.

Свако дете је индивидуа, са потребама, осећањима, интересовањима, па се тако разликују и процеси адаптације деце. Темпо и начин прилагођавања, осим од карактерних црта, зависе и од искуства које дете са собом носи, односа са родитељима, ставовима родитеља у вези вртића, али и од састава и величине васпитне групе…

Због свега наведеног, унапред се планира адаптација за свако дете и прилагођава темпу који је најефикаснији најпре за дете, а онда и за родитеља, васпитача, осталу децу.

ПРЕПОРУКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПРЕ ПОЛАСКА У ВРТИЋ:

 • Разговарати са дететом о вртићу, кроз игру дочарати му сам живот деце у вртићу

 • Повести га у необавезну посету вртићу, где може да види простор, осталу децу како се играју

 • Упознати се са васпитачем и дати му све значајне информације о детету,

будите отворени (степен детететове самосталности, хигијенске и навике у исхрани, здравствени статус, евентуалне посебности, потешкоће…)

 • Ускладите ритам активности код куће са организацијом активности у вртићу

 • Организујте своје време како би сте могли да испратите дететову адаптацију, односно скраћен боравак у вртићу

ПРЕПОРУКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПРИ ПОЛАСКУ ДЕТЕТА У ВРТИЋ

 • Планирајте полазак детета у вртић по могућности када нема других стресних догађаја за дете (рођење детета, запошљење мајке, развод родитеља…), односно одложите док се дете навикне на њих

 • Планирајте ко ће долазити по дете током адаптације, односно скраћеног боравка у вртићу

 • Дете осећа Ваше емоције, не показујте несигурност, оклевање пред њим, будите одлучни и смирени када га доводите, без дугих опраштања или ,,бежања” од детета

 • Поштујте време доласка по дете које је договорено са васпитачем

 • Имајте разумевања за дететове реакције (које могу ићи од плача, раздражљивости, одбијања доласка у вртић, веће потребе за близином мајке, поремећаја апетита, сна до регересија у понашању, враћање на раније ступње у развоју, честе прехладе, агресивност…). Пружите му утеху, одвојите времена само за дете. Ове реакције су привремене, престаће када се дете навикне на колектив.

 • Све информације од значаја благовремено поделите са васпитачем

 • Дозволите детету да понесе у вртић своју омиљену играчку, ћебенце, то ће му уливати сигурност

ПОЛАЗАК У ВРТИЋ ПРЕДСТАВЉА СТРЕС КАКО ЗА ДЕТЕ ТАКО И ЗА РОДИТЕЉА, АЛИ ТО ЈЕ ПРОЦЕС КОЈИ ЈЕ ПРИВРЕМЕН, КРОЗ КОЈИ МОРАЈУ ДА ПРОЂУ СВА ДЕЦА!

УПИСОМ ДЕТЕТА У ВРТИЋ ДОБИЈАТЕ ПАРТНЕРА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ВАШЕГ ДЕТЕТА!

ДОБРОДОШЛИ!

Транзиција из јаслене у млађу вртићку групу

У циљу што лакше транзиције из јаслене у млађу вртићку групу Оквирним планом транзиције предвиђен је низ активности:

 • размене информација о деци и породицама између васпитача и медицинских сестара васпитача,

 • постепено упознавање васпитача и деце, кроз посете васпитача

 • упознавање родитеља са организацијом рада и специфичностима васпитне групе

 • посете медицинских сестара васпитача млађој васпитној групи, учешће у заједничким активностима, пројектима

Транзиција из вртића у школу

Прелазак из вртића у школу за дете и за родитеље представља нови животни изазов. У том циљу важно је припремити се за нове сусрете и нове ситуације. Као добар начин припреме јесте:

 • повезивање вртића и школе, тј васпитача и учитеља ради размене информација о деци и упознавања простора и организације школе

 • заједничке активности школе и вртића

 • међусобне посете

 • размене информација о деци између стручних сарадника ПУ, васпитача и стручних сарадника ОШ и учитеља

 • посета васпитача школи и конкретном детету коме је потребна додатна подршка у адаптацији

Све активности које се реализују ради лакше адаптације деце унапред су предвиђене Оквирним плановима Тима за транзицију, који се сваке године израђује.

Scroll to Top