1. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2018 – Набавка намирница за припремање хране
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2018 – Набавка намирница за припремање хране
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2018 – Набавка намирница за припремање хране
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2018 – Набавка намирница за припремање хране
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2018 – Набавка намирница за припремање хране – СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

 

2. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2018 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 03/2018 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2018 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2018 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ

 

3. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2018 – Набавка добара – Мрки угаљ
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 04/2018 – Набавка добара – Мрки угаљ
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2018 – Набавка добара – Мрки угаљ

 

4. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2018 – Набавка електричне енергије
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 05/2018 – Набавка електричне енергије
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2018 – Набавка електричне енергије
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2018 – Набавка електричне енергије

 

4. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 06/2018 – Набавка енергената – лож уље
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.06/2018 – Набавка енергената – лож уље
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 06/2018 – Набавка енергената – лож уље
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 06/2018 – Набавка енергената – лож уље

Scroll to Top