ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН ПУ“8.СЕПТЕМБАР“ ЗА 2023.ГОДИНУ

Прва измена Плана набавки на које се закон не примењује за 2023.годину

Друга измена Плана набавки на које се закон не примењује за 2023.годину

Планови јавних набавки
Набавке на које се не примењује закон 2023
Набавке на које се не примењује закон 2022
Набавке на које се не примењује закон 2021
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018.