Адаптација деце

Транзиција из породице у вртић

Полазак у вртић за дете, углавном представља прво одвајање од родитеља на дуже време. То је сасвим нова животна ситуација на коју треба да се привикнe. Период адаптације подразумева време потребно детету да се навикне и прихвати колектив, као нову средину, без присуства родитеља. Стицање поверења у васпитно особље, навике, социјализација, рутине и ритуали које вршњачка група доноси, за дете су новина и доживљај који треба да преради и прихвати као саставни део живота.

Свако дете је индивидуа, са потребама, осећањима, интересовањима, па се тако разликују и процеси адаптације деце. Темпо и начин прилагођавања, осим од карактерних црта, зависе и од искуства које дете са собом носи, односа са родитељима, ставовима родитеља у вези вртића, али и од састава и величине васпитне групе...

Због свега наведеног, унапред се планира адаптација за свако дете и прилагођава темпу који је најефикаснији најпре за дете, а онда и за родитеља, васпитача, осталу децу.

Scroll to Top