ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

МИСИЈА – Ми смо прва најважнија степеница у васпитно-образовном систему, обезбеђујемо квалитетно васпитање и образовање, негу, добру припрему за школу и живот, допуна смо и подршка породичном васпитању.

ВИЗИЈА – Пружати сваком детету здраво одрастање и васпитање, право на квалитетно образовање, кроз активно присуство у различитим програмима предшколског васпитања и образовања, који расту и развијају се у партнерству релевантних установа уз сарадњу и подршку породици.

Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању.

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђују:

  • боравак, васпитање и образовање деце од 6 месеци до поласка у школу;
  • припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година;
  • инклузија деце из осетљивих група у редовне групе;
  • превентивно-здравствена заштита и нега деце;
  • исхрана деце;
  • социјална заштита деце;
  • васпитно-образовни рад са децом којој је потребна додатна подршка;

 

Scroll to Top