ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ (2022)

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 2022. ДО 2025. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ 2022

СTATУT ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУЗА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА 2021-2022

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА 2021-2022

ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ОД 01.09.2020. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ  ” 8. СЕПТЕМБАР ”  У ДИМИТРОВГРАДУ ЗА РАДНУ 2020 / 2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТAJ O РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПУ,,8.СЕПТЕМБАР,, ДИМИТРОВГРАД   ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ ЗА РАДНУ 2019 / 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

ПРИЛОГ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАД

ПРАВИЛНИК О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК О ФОТОГРАФИСАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК ПОНАШАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

ПРАВИЛНИК О СИГУРНОСНО – ЗАШТИТНИМ МЕРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “8. СЕПТЕМБАР” У ДИМИТРОВГРАДУ

АРХИВА

Scroll to Top