ИСТОРИЈАТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Предшколска установа ,,8. Септембар“ у Димитровграду је самостална васпитно-образовна установа, која се систематски бави негом, здравственом и социјалном заштитом, васпитањем и образовањем деце до поласка у основну школу.

Корени предшколског васпитања и образовања на подручју општине Димитровград су доста стари. Располажемо податком да је 1915. године радила васпитна група забавиште. Радне 1932/33 године при тадашњој Државној народној школи у Цариброду радила је једна група забавишта у згради званој ,,Стара соколана“.

Број деце у групи је варирао између 40 и 50. Ратне прилике су за тренутак прекинуле рад забавишта у пролеће 1941. године, да би оно убрзо било обновљено. Током ратних година једна група забавишта окупљала је око 35 полазника. Одмах по ослобођењу Димитровграда 1944. године, забавиште наставља рад у саставу основне школе са по две васпитне групе годишње, од којих једна на бугарском, друга на српском језику. Број деце у групама је варирао, али свака група никад није имала мање од 25, односно више од 40 полазника.

Скупштина општине Димитровград 26.12.1966. године доноси Одлуку о оснивању Установе за дневни боравак деце, а 1. септембра 1969. је отпочела са радом у новосаграђеном објекту. Од те године до данас, предшколско васпитање и образовање бележи перманентан напредак како у погледу мреже објеката тако и у процентуалном повећању обухвата деце неким од облика.

Радне 1982/83 године са радом је почела васпитна група забавишта у старом објекту ОШ у селу Жељуша за потребе месних заједница Жељуша, Белеш и Гојин Дол. Због нараслих потреба средине за институционалним збрињавањем деце саграђен је нови објекат ,,Пчелица“ који је 21.11.1984. године отпочео са радом.

У приградским месним заједницама Жељуша, Белеш и Гојин Дол број предшколске и основношколске популације је условио изградњу заједничког објекта, који је 1991. године почео да се користи за потребе обе установе. Од тада се васпитно-образовни рад одвија у три објекта.

На основу одлуке Скупштине општине од 08.11.2011. године Предшколска установа се налази у мрежи предшколских установа.

Scroll to Top