Набавка средстава за одржавање хигијене бр. 01/2024

Набавка услуге организовања екскурзије бр. 02/2024

Набавка услуге обезбеђења објеката и лица у “ПУ 8. Септембар”

Набавка услуге осигурања имовине и запослених

Набавка услуге интернета

Scroll to Top