ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 – Набавка намирница за припремање хране
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019 – Набавка намирница за припремање хране
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 – Набавка намирница за припремање хране
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 – Набавка намирница за припремање хране

2. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 02/2019 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ

3. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2019 – набавка услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 03/2019 – набавка услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2019 – набавка услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2019 – набавка услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/19 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 04/19 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/19 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/19 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

5. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 05/19 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ
— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ
— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/19 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ

Scroll to Top