СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • Марта месеца 2020. године у оквиру пројекта ,,SUPER- Support to preschool education system reform in Serbia ( Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији), реализоване су обуке за васпитаче за грађење инспиративне средине за интегрисано учење ,,ИНСПИРАТИВНА СРЕДИНА ЗА ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ“. Циљ обуке је јачање капацитета квалитетног инклузивног програма заснованог ма савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета. Обуке су реализоване у ЕОЦ у Димитровграду, а касније је уследила још једна онлајн обука.

 • Октобра месеца 2020. године на XXIII Стручним сусретима медицинских сестара Србије ,, Деца и одрасли у заједничком уређењу средине која подржава учење и развој деце“- Кладово, медицинске сестре васпитачи Јелена Алексов и Ђурђица Ђуров-Маринков презентовале су свој рад ,,Проширивање дечјих сазнања уз дигиталне технологије кроз сарадњу две установе“

 • Од марта до маја месеца 2021. године у оквиру пројекта ,,Предшколска заједница учења“ – учимо и мењамо праксу који је реализовао ЦИП- Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и МПНТ учествовала је наша Установа са 5 васпитача презентатора и 25 васпитача као посматрача на онлајн обуци у виду вебинара. Циљеви ове обуке су:

 1. Грађење заједничког разумевања о сврси, различитим облицима и потребним предусловима за успешно хоризонтално учење

 2. Унапређивање вештине потребних за организовање и реализацију хоризонталног учења

 3. Практиковање коришћења дигиталних алата погодних за хоризонтално учење и дискусију учесника

Након обуке поделили смо сопствене примере добре праксе путем презентација на вебинарима. Презентатори:

 1. Васпитачи: Маријана Митов и Нела Манчев – ,, Представљање групног портфолија игроказом – Огледало наше душе“ у оквиру теме ,,Подршка социјално- емоционалном учењу деце“

 2. Медицинске сестре васпитачи: Јелена Алексов и Ђурђица Ђуров-Маринков ,,Дигитални алати у функцији професионалног развоја“

 3. Медицинска сестра васпитач Ивана Глигоров ,,Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста“

 • На XXIV Стручним сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије – Тара, медицинске сестре васпитачи Јелена Алексов и Ђурђица Ђуров-Маринков презентовале су свој пример инспиративне праксе на тему ,,Наше искуство током онлајн рада“

 • На Стручној конференцији за васпитаче ,, Вредносне димензије васпитног процеса које обезбеђују квалитетно ПВО за сву децу“ – Врњачка бања, наша установа представила се пројектом сарадње породице и вртића кроз примере добре праксе под називом ,, Мозаик наше групе“ . Аутори и презентатори пројекта су васпитачи Маријана Митов и Нела Манчев

Реализација плана стручног усавршавања за радну 2021/22. годину :

 • ,,Примена индивидуализоване, програмиране, програмске и егземпларне активности у вртићу“

 • Програм подршке јачању капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлетa

 • ,,Улога и значај директора у имплементацији Нових основа програма“

 • Обука примена Нових основа ПВО

 • Документовање по Новим основама ПВО

 • Четрнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије – Тема: ,,Вртић као простор континуираних промена, учења и развоја“ – Врњачка бања

 • На Стручним сусретима васпитача Србије ,, Грађење односа као подстицају промена васпитно-образовне праксе“ – Врњачка бања, представиле су свој рад као пример добре праксе, васпитачи Маријана Митов и Нела Манчев, под називом ,,Пут меда од ливаде до наше трпезе“

Предшколска установа је организовала следеће стручне посете, обуке, конференције у оквиру стручног усавршавања у радној 2022/23. години:

 • ,,Инклузивно предшколско васпитање и образовање – Самовредновање квалитета рада предшколских установа“

 • ,,Подршка предшколским установама у унапређивању процеса самовредновања“

 • Стручни сусрети медицинских сестара на ПЗЗ – Врњачка бања

 • ,,Ликовна лабораторија“, ,,Холизам у музици“ – Академија техничко васпитачких студија Ниш

 • Стручни сусрети васпитача Тара

 • Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Врњачка бања ,, Заједничка рефлексивна пракса у вртићу – изазови и ослонци“

 • ,, Когнитивна, социјална и емоционална подршка деци у раном детињству“

 • ..Анализом примене и евалуацијом сликовница које могу бити подстицај за разговор о емоцијама са децом“

 • Стручни сусрети медицинских сестара на ПЗЗ – Вршац

 • ,,Значај дечије игре и материјала за игру“

 • ЈПС – присуство два координатора, васпитач и две медицинске сестре – Ниш

 • У оквиру пројекта ,,Инклузивно предшколско образовање“ под покровитељством УНИЦЕФ-а и МПНТР , део Тима за инклузивно васпитање и образовање је присуствовао дводневној обуци ,,Наставници/васпитачи као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ која је реализована у Пироту од 01.06 – 02.06.2023. год.

Онлајн обуке:

 • ,,Безбедно коришћење дигиталне технологије ,,Превенција дигиталног насиља“

 • ,,Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу“

 • ,,Креирање стимулативних прилика за развој и учење у вртићу“

 • ,,Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група“

 • ,,Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста“

 • ,,Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру вор-а са децом предшколског узраста“

 • ,,Васпитање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила“

 • ,,Дигитални алати у функцији професионалног развоја“

 • ,,Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста“

 • ,,Извори доказа квалитета рада – записници стручних органа“

 • ,,Кораци у процедури за ИОП“

 • ,,Дигитална јабука“

МОДЕЛ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА

ОД РЕФЛЕКСИЈЕ О АКЦИЈИ ДО РЕФЛЕКСИЈЕ ЗА АКЦИЈУ

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЈАЧАЊУ КАПАЦИТЕТА

ЗА ПРИМЕНУ ОСНОВА ПРОГРАМА ПВО ГОДИНЕ УЗЛЕТА У СРБИЈИ

 • Овај вид стручног усавршавања реализован је у ПУ ,,8. септембар“ у језгру промена објекту ,, Лептирић“, од новембра до маја месеца радне 2022/23. године. Овај програм се састојао од неколико фаза:

 • обуке ментора хоризонталне размене која је потом презентовала практичарима и подупрла развијање њихових капацитета за критичко преиспитивање и мењање властите праксе, користећи колаборативне и рефлексивне технике

 • планирање и реализација професионалних сусрета практичара у вртићу, где је свака васпитна група креирала нове тематске сценарије прилагођене потребама конкретне праксе у складу са Основама програма ПВО Године узлета

 • Тематске сценарије су практичари представљали на нивоу језгра промена, након дискусије и заједничке анализе одабрана су два сценарија за једнодневне професионалне сусрете практичара из неколико вртића

 • Једнодневни професионални сусрет је реализован 20.05.2023. године у ПУ ,,Пчелица“ у Нишу, где су се окупили практичари из Димитровграда, Црне Траве, Сврљига, Књажевца са циљем развијања рефлексивно-социјалне праксе кроз хоризонталну размену са колегама које се налазе у истој фази примене Основа програма Године узлета.

 • Након презентовања тематских сценарија са конкретном проблематиком из праксе, дискусије, заједничке анализе и дискусије са колегама из других установа, израђени су Почетни планови акције који би побољшали нашу праксу

 • Предстоји нам ПУПА фаза где практичари у својим вртићима разрађују Почетни план акције. Практичари заједнички планирају и уносе промене у праксу, документују промене и размењују искуство са колегама из других ПУ на дигиталним платформама

 • У оквиру пројекта Министарства просвете Инклузивно предшколско васпитање и образовање, развијена је обука за подршку развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама. Циљ онлајн обуке Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама је оснаживање васпитача, стручних сарадника и директора у предшколским установама у примени дигиталних технологија и унапређивање њихових дигиталних компетенција. Ову обуку је прво прошло 4 практичара, а потом још 10.

Реализација плана стручног усавршавања за радну 2023/24. годину :

 • 19. 11. 2023. Године са почетком од 11 часова одржана је трибина за родитеље и практичаре и Предшколске установе ,,8. септембар“, учитељице из Основне школе ,,Христо Ботев“ у Димитровграду, под називом ,,Механизми успешне транзиције при преласку детета из предшколске установе у први разред“. Трибину су реализовали стручњаци под покровитељством ,,Школе креативних вештина“ из Јагодине.

 • Током марта и децембра месеца 2023. године реализовани су једнодневни скупови практичара под називом ,,Учимо заједно у примени Основа програма ПВО – Године узлета“ у кластер центру, ПУ ,,Чика Јова Змај“ у Пироту, тачније објекту ,,Лане“.

 • Тим наше установе, кога чине стручни сарадник педагог Соња Каменов и васпитачи Нела Манчев и Маријана Митов реализује модел стручног усавршавања унутар установе у циљу хоризонталне размене и стручног усавршавања у установи. Овај модел се реализује радом на платформи ,,Пасош за учење“.

Четврти окружни сусрети васпитачи-васпитачима
,, Аутентичне ситуације у вртићу и ван њега као покретач игре и истраживања” Пожаревац
Васпитачи Маријана Митов и Нела Манчев презентовале су свој рад ,, Моја маска”
Овај рад је као пример добре праксе доступан и на предшколској онлајн заједници учења,, Пасош за учење”

Scroll to Top