Упис деце

Упис деце у целодневном боравку врши се током целе радне године, док се упис деце у ППП врши од маја до јуна текуће године, за наредну радну годину. Васпитно-образовни рад са децом организује се у васпитним групама које могу бити јаслене за узраст деце од шест месеци до три године и групе вртића од три године до поласка у школу.

Васпитне групе могу бити формиране за децу истог или различитог узраста. Број и структуру васпитних групу Установе за сваку радну годину утврђује директор Установе на предлог Педагошког колегијума, на основу броја деце, услова рада и програма који се остварује.

Упис деце се може извршити електронским путем као и лично у Управи установе.

 

Scroll to Top