Услови и организација рада

Предшколска установа ради у 3 наменски грађених објекта за потребе предшколског васпитања и образовања , од којих су два у Димитровграду објекат „Пчелица“ и „Лептирић“ , један у селу Жељуша „Колибри“.

Табела бр.1: Преглед наменски грађених објеката за боравак деце са израженим капацитетима , површином објеката и адреса

Назив објекта

Број просторија за децу

Површина објекта

Адреса

Пчелица“

5

850

Светосавска бр.2

Лептирић“

6

550 m²

Бошко Буха ББ

Колибри“

3

500 m²

С. Жељуша

Објекти за припрему хране

Из централне кухиње у објекту „Пчелица“ у улици Светосавска бр.2 се диструбуира храна у друге објекте. Кухиња је опремљена неопходним апаратима за припрему хране. У њој се припрема храна за децу која бораве у вртићу (за децу целодневног боравка доручак, ручак,ужина , а за децу у полудневном боравку само ужина). Готова храна се дистрибуира у дистрибутивне кухиње у друга два објекта одакле се сервира деци.

Предшколска установа ,,8. септембар“ на основу одлуке оснивача има десеточасовно радно време. Деца у целодневном боравку бораве од 06:00 до 16:00 часова, док у полудневном бораве од 06:00 до 12:00 часова. Пратеће службе вртића раде у времену од 05:30 до 17 часова. Време боравка за децу у целодневном боравку износи од шест до десет часова, за децу у полудневном боравку од четири до шест сати.

Радно време осталих запослених:

  • Стручна служба од 07:00 до 13:00 часова

  • Сарадници и радници Управе од 06:00 до 14:00 часова

  • Радници кухиње од 06:00 до 14:00 часова

  • Спремачице прва смена од 05:30 до 13:30 часова, друга смена од 09:00 до 17:00 часова

  • Возач од 06:00 до 14:00 часова

  • Ложач од 06:00 до 14:00 часова ( у грејној сезони у зависности од временских услова и раније)

Scroll to Top