ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/20 – Набавка намирница за припремање хране
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1/20 – Набавка намирница за припремање хране

— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/20 – Набавка намирница за припремање хране

— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/20 – Набавка намирница за припремање хране

2. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке бр.2/20/ – Набавка путничког аутомобила

—Конкурсна документација за јавну набавку бр.2/20/ – Набавка путничког аутомобила

– Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке бр.2/20 – набавка путничког аутомобила

— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке  бр. 02/20 – набавка путничког аутомобила

3. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/20 – набавка услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 03/20 – набавка услуга – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/20 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 04/20 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/20 – Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

– Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/20 –– Набавка енергената – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

5. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/20 – Набавка енергената- пелет

— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 05/20 – Набавка енергената- пелет

– Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/20 –Набавка енергената- пелет

— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/20 – Набавка енергената – ПЕЛЕТ

6. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 06/20 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ

— Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 06/20 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ

— Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 06/20 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ

— Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 06/20 – Набавка енергената – ЛОЖ УЉЕ

Scroll to Top